Tietomekka Oy

Tietomekka on tarjonnut vuodesta 1988 ohjelmistoja ja tietopalveluja asiakkailleen. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat tienpidon viranomaiset sekä urakoitsijat ja konsultit. Kehittämämme tietopalvelut ja ohjelmistot ovat saavuttaneet laajalti tunnustusta hyvistä innovatiivisista ratkaisuista ja hyödyllisyydestä asiakkaiden toiminnalle.

Osaaminen

Kilpailukykymme perustuu osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, asiakkaidemme liiketoiminnan tuntemukseen ja luovuuteen yhdistää uusin teknologia asiakaskohtaisiin sovellusratkaisuihin.

Tapa toimia

Tietomekka haluaa olla Suomessa verkostomaisesti toimiva infra-alan johtava tietopalvelujen ja sovellusten tuottaja, jonka toiminta perustuu jatkuvaan aktiiviseen globaalin kehityksen seurantaan, innovointiin ja kehittämiseen.

Tietomekka Oy

Tietomekka has offered software solutions and information services for customers since 1988. The most important customers have been the road management authorities as well as infra-sector contractors and consultants in Finland. Our information services and software solutions have achieved widespread recognition for good practice and innovative solutions for customers in the usefulness of the operation.

Our know-how

Our competitiveness is based on the continuous development of knowledge, our customers' business knowledge and creativity to combine the latest technology for customer-specific software solutions.

Our operating model

Tietomekka aims to be widely networked, leading information service and software provider in the infra-sector of Finland. Our operation is based on active following of global advancements, innovation and developing.

Tarjoamme tietopalveluja

Tietomekka Oy tarjoaa edistyksellisiä tietopalveluja asiakkaiden toiminnan tehostamiseen. Toiminta-ajatuksenamme on, että tietopalvelumme hyödyttävät asiakastamme tehokkuuden kasvun, kustannussäästöjen ja asiakaspalvelun kehittymisen kautta.

Tietopalvelu on kokonaisuus, joka sisältää sovellukset maasto- ja toimistokäyttöön, niiden ylläpidon ja kehittämisen sekä käyttäjien tukipalvelun. Tietomekan tarjoamat tietopalvelut perustuvat langattomaan tiedonsiirtoon, paikannukseen sekä karttapohjaiseen tiedonhallintaan. Palveluita käytetään puhelimella, tabletilla ja tietokoneella.

AUTORI -sovellus työkaluna

Maastotyöskentelyyn tarjoamme AUTORI, PC AUTORI ja WebAutori -sovelluksia, joita voidaan käyttää puhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Sovelluksissa on nykyaikaiset välineet tieosoitepaikannukseen, kartan käyttöön sekä raportointiin suoraan maastosta. Sovellukset tarjoavat paikka- ja karttatiedon lisäksi keskeistä paikkaan sidottua tiestö- ja siltatietoa esimerkiksi liikennemäärästä, tien leveydestä, päällystysvuodesta, siltatyypistä jne.

Tietomekan tarjoamassa tietopalvelussa AUTORI, PC AUTORI ja WebAutori -sovelluksella maastossa kirjatut tiedot siirtyvät web-palvelun kautta tarkasteltavaksi toimistolla. Web-palveluun on kehitetty apuvälineitä mm. kartta-ominaisuus, jolla voidaan sijoittaa maastotyön kohteet ja tulokset havainnolliseen muotoon. Web-palvelu on parhaimmillaan myös tukemassa asiakkaan yrityskohtaista toiminnanohjausjärjestelmää.

WebAutorin tuote-esite: PDF

Esimerkkejä tietopalveluistamme

Tietomekka tarjoaa mm. seuraavia tietopalveluja:

 • Tiestön hoidon tietopalvelu (PDF Video)
 • Tievalaistuksen hoidon tietopalvelu (PDF)
 • Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelu (PDF)
 • Sähköjakeluverkon hoidon tietopalvelu (PDF)
 • Siltojen ylläpidon tietopalvelu
 • Liikennetiedon tietopalvelu - LITTI-järjestelmä (PDF)
 • Tiestötietojen inventoinnin tietopalvelut
 • Laadunvalvonnan tietopalvelut
 • Hankintapalvelukonsultin tietopalvelut
 • Tutkimus- ja kehittämisprojekteihin asiantuntemusta (Video)

We offer information services

Tietomekka Oy provides advanced information services for improving working efficiency. Our business idea is that customers who use our services benefit in terms of increased efficiency, reduced expenses and improved customer service.

Our information service is a package which includes software solutions for working on the road as well as in the office, software maintenance and development, and customer support. Information services offered by Tietomekka are based on wireless data transfer, GPS, and map-based information management. Services can be used on mobile phone, tablet and computer.

AUTORI software as a tool

For working on the road, we offer AUTORI, PC AUTORI and WebAutori software solutions, which are usable on phone, tablet and computer. These solutions contain modern tools for road address tracking, map usage and reporting from the road. The solutions offer in addition to the GPS- and map-information, essential information about roads and bridges such as traffic volumes, road widths, paving years, and bridge types and measurements.

The solutions provided by Tietomekka automatically transfer notes made on the road with AUTORI, PC AUTORI and WebAutori tools to the server from which they are available for anyone using a browser. On the web service we have developed useful tools such as a map function which allows illustrating work subjects and results. Web service is also a great tool to support customers' own enterprise resource planning.

WebAutori brochure (in Finnish): PDF

Examples of our solutions

Among other things, Tietomekka offers following information services:

 • Road daily and periodic maintenance (PDF Video)
 • Road and street lightning (PDF)
 • Road markings (PDF)
 • Electricity distribution (PDF)
 • Bridge maintenance
 • General traffic counting (LITTI-system) (PDF)
 • Road information inventory
 • Quality control
 • Consulting in research and development projects (Video)

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet muotoa
etunimi.sukunimi@tietomekka.fi

Keskusnumero arkisin klo 8:00 - 16:00
+358 (0)424 97 2200

Käynti- ja postiosoite
Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu


Keijo Pulkkinen
Toimitusjohtaja
+358 (0)40 821 2646
Matti Pikkarainen
Hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)40 725 5507
Jarmo Jokikaarto
Innovaattori
+358 (0)40 530 5581
Anssi Rytky
Kehittämispäällikkö
+358 (0)40 532 5599
Juha Ylilauri
Tuotepäällikkö
Teiden hoito ja tievalaistus, inventoinnit
+358 (0)400 581 187
Ilkka Juusola
Tuotepäällikkö
Teiden päällystys ja tiemerkinnät, sähköverkot
+358 (0)40 530 5517
Kari Merikanto
Ohjelmistosuunnittelija
Liikenteen mittaustiedot, tiemerkinnät
+358 (0)40 510 9817
Saku Viitalähde
Ohjelmistosuunnittelija
Teiden hoito, sähköverkot
+358 (0)400 598 780
Toni Tolonen
Ohjelmistosuunnittelija
Teiden hoito, liikenteen mittaustiedot
+358 (0)50 536 6938
Toni Tervo
SOME-asiantuntija
+358 (0)41 547 6301
+358 (0)40 530 5517
Jaakko Hietajärvi
Ohjelmistosuunnittelija
+358 (0)40 803 1837

Contact information

Email address format
firstname.lastname(at)tietomekka.fi

Office phone number on work days between 8:00 - 16:00
+358 (0)424 97 2200

Office and posting address
Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu


Keijo Pulkkinen
Managing director
+358 (0)40 821 2646
Matti Pikkarainen
Chairman of the board
+358 (0)40 725 5507
Jarmo Jokikaarto
Chief innovation officer
+358 (0)40 530 5581
Anssi Rytky
Development manager
+358 (0)40 532 5599
Juha Ylilauri
Product manager
Road treatment and street lights, inventory
+358 (0)400 581 187
Ilkka Juusola
Product manager
Road pavement and markings, electrical grids
+358 (0)40 530 5517
Kari Merikanto
Software designer
Traffic counting, road markings
+358 (0)40 510 9817
Saku Viitalähde
Software designer
Road treatment, electrical grids
+358 (0)400 598 780
Toni Tolonen
Software designer
Road treatment, traffic counting
+358 (0)50 536 6938
Toni Tervo
Social media expert
+358 (0)41 547 6301
+358 (0)40 530 5517
Jaakko Hietajärvi
Software designer
+358 (0)40 803 1837

Haemme ohjelmistosuunnittelijoita

Olet jo varmasti tutustunut Tietomekan asiakkailleen tarjoamiin tietopalveluihin ja mahdollisuuksiin työntekijänä. Haemme joukkueeseemme huippuosaajia, joiden tehtävänä on osallistua tietopalvelujemme kehittämiseen ja ylläpitoon sekä asiakasyhteistyöhön.

Olet hakemamme ohjelmistosuunnittelija, jos laadukas koodaus on intohimosi ja hallitset ohjelmistotuotteiden kehittämisen kokonaisvaltaisesti. Arvostamme osaamistasi Microsoftin ohjelmistokehitysympäristön uusimmista teknologioista, etenkin Visual Studio 2012 (C# -kielen käytännöt, työkalut ja kirjastot), ASP.NET (Windows Server 2012 ja IIS 8.0-ympäristö), SQL Server 2012 (web –palvelimen tietokannat ja paikkatietolaajennukset) ja HTML5 –sivuteknologia (Javascript-kirjastot, CSS-määritykset ja palvelurajapinnat). Katsomme eduksesi myös Agile –ohjelmistokehitystyön hallinnan, vahvan kiinnostuksen kehittyä asiantuntijana ja periksi antamattomuuden vaativissa ongelmanratkaisutilanteissa.

Tarjoamme

Tietomekka tarjoaa sinulle kannustavan ja liikunnallisen työyhteisön, vastuullisia ja mielenkiintoisia tehtäviä sekä kilpailukykyiset henkilöstöedut. Takaamme, että löydät paikkasi helposti muiden huippuosaajien joukosta. Toimipaikkasi tulisi olemaan Oulu.

Toimita hakemuksesi

Toimita hakemuksesi palkkatoivomuksineen osoitteeseen Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu tai lähetä sähköpostilla osoitteeseen keijo.pulkkinen(at)tietomekka.fi. Lisätietoja tehtävistä antaa toimitusjohtaja Keijo Pulkkinen sähköpostilla tai numerosta 040-8212646.

We are looking for software designers

We are sure you have made yourself familiar with the services Tietomekka provides for its customers and in possibilities as an employee of the company. We are now looking for experts to our team, whose responsibility is to take part in developing and maintaining our information services as well as work with customers.

You are the person we are looking for if high quality coding is your passion and you handle the software development process as whole. We value your knowledge of Microsoft's latest technologies, especially about Visual Studio 2012 (C# language practices, tools and libraries), ASP.NET (Windows Server 2012 and IIS 8.0 environment), SQL Server 2012 (Database structures and spatial extensions) and HTML5 (JavaScript libraries, CSS definitions and Web APIs). We also value your experience in Agile software development, strong interest in developing yourself as an expert and persistency in demanding problem solving situations.

We offer

Tietomekka offers you supportive and athletic work environment, responsible and interesting work assignments and competitive personnel benefits. We assure you find your place easily among other experts. Your working location would be Oulu.

Send you application

Send your application along with desired salary to our office address of Kivinharjuntie 11, 90220 Oulu or via email to keijo.pulkkinen(at)tietomekka.fi. More information about the position can be asked from our managing director Keijo Pulkkinen via email or by calling to +358 40 8212646